Rahim Kanseri

Endometrium kanserinin bir diğer ismi de rahim kanseridir. Rahim kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Temel tedavisi cerrahi yöntem ile rahim ameliyatı yapılmasıdır. Bu tedavinin ardından uygun hastaların tedavisi radyoterapi ve kemoterapi ile devam etmektedir.

Kemoterapi tedavisi endometrium kanserinde oldukça önemli bir yöntemdir. Endometrium kanserinin kimi hücre tiplerinde, özellikle seröz papiller tipi, kemoterapi en önemli yöntemdir. Kimi zaman ameliyat sonrası kemoterapi ve ardından radyoterapi verilmekte, kimi zamanda radyoterapi ile eş zamanlı olarak kemoterapi verilebilmektedir.

Platin ve taksan türevleri en sık kullanılan kemoterapi ilaçlarıdır.

Dördüncü evredeki bir endometrium kanseri tedavisi kemoterapi ile yapılmaktadır. Uygun hastalarda cerrahi tedaviye eklenmektedir. Bu hastalarda platin ve taksan türevlerinin yanında diğer kemoterapi ajanları da devreye girmektedir.