Over Kanseri

Over kanseri (yumurtalık kanseri) bayanlarda sık görülen kanserlerden biridir. Genellikle karın şişliği, bulantı, karın ağrısı, kanama gibi belirtiler ile kendini gösterir. Over kanserinin tedavisinde cerrahi tedavi önemli bir yer tutmakla beraber kemoterapi almayan hastaların neredeyse tamamı nüks etmektedir. Bu nedenle kemoterapi tedavinin köşe taşıdır.

Hastalık 4 evreye ayrılmaktadır. Erken evrelerinden itibaren kemoterapi tedaviye eklenmektedir.

Hastalığın evresine göre değişmek ile beraber operasyon sonrası 6-9 kür kemoterapi uygulanmaktadır.

Over kanserinde yeni tedavi alternatifleri artık ülkemizde de kullanıma girdi. Hedefe yönelik ajanlar ile uygulanan tedaviler kür olasılığını arttırmakta, hayatta kalma süresini uzatmakta ve önemli bir semptomatik rahatlama sağlamaktadır.

Aynı zamanda nüks eden over kanserli hastalarda da kemoterapi ile beraber kullanılan hedefe yönelik tedavi ajanları ile de çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Şu nokta over kanserli hastalar için çok önemlidir. Over kanseri kronik bir hastalıktır. Tedavi başlama ve sonlandırma kararları bu konu ile özel olarak ilgilenen hekimler tarafından yönetilmelidir.