Mesane Kanseri Epidemiyolojisi

  • Görülme sıklığı yılda 10.000 kişide 1,5’ dir.
  • Sigara kullanımı, belirli kimyasallar ve boyalar risk faktörleridir.
  • Mesane kanserlerinin %90’ dan fazlası transisyonel tip epitelden kaynaklanır.

Semptomlar ve belirtiler

Vakaların %85’inde hematüri ve %30’unda mesane irritasyonu semptom olarak görülür.

İdrar sedimentinde mikroskopik alan başına 5’ten fazla eritrosit ya da makroskopik hematuri, idrarın sitolojik muayenesini, sitoskopi ve renal ultrasonografi gerektirir.

Mesane kanserinin agresivitesi tümörün diferansiasyonuna ve invazyonun derinliğine bağlıdır. Uzak metastazın en yaygın bölgeleri akciğerler ve kemiklerdir.

Tedavi

Tedavi seçimi, tümörün gradına, TNM sınıflandırmasına, hastanın yaşına ve performans durumuna göre belirlenir. Metastatik hastalıkta kemoterapi kullanılır.

Takip

Takipte sitoskopi, idrar sitolojisi ve görüntülemeler kullanılır.

Sitoskopi, ilk yıl içinde 3 aylık, sonraki 2 yıl boyunca 6 aylık ve bunun sonrasında yılda bir intervalde uygulanır.