Akciğer Görsel

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri en sık görülen kanserlerden biridir. En önemli nedeni sigaradır. Öksürük, kanlı balgam, kilo kaybı gibi yakınmalar ile hastalar sağlık kuruluşlarına başvurabilmektedir. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Ancak son yıllarda artış hızı erkeklere göre kadınlarda daha fazladır.

Akciğer kanseri temel olarak küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanserinde ameliyat çok nadiren yapılabilmektedir. Temel tedavisi erken evrelerde kemoterapi ve radyoterapi, ileri evrelerde kemoterapi ve iyi yanıt alınan olgularda radyoterapidir. En sık kullanılan kemoterapi ilaçları cisplatin ve etoposittir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin erken evrelerinde ameliyat yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası uygun hastalara kemoterapi ve radyoterapi verilmektedir.

İleri evre akciğer kanserlerinde ise cerrahi tedavi nadiren gerekmektedir. Hastaların yaklaşık yarısı dördüncü evrede doktora başvurmaktadır.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ise skuamöz hücreli akciğer kanseri ve non-skuamöz hücreli akciğer kanseri (akciğer adenokanseri, akciğer büyük hücreli kanseri…) olarak gruplandırılmaktadır.

Bu ayrım oldukça önemlidir. Eskiden her akciğer kanserli hastaya  benzer tedaviler yapılmakta iken son yıllarda bireyselleştirilmiş tedavi uygulanmaktadır. Her hastanın ilacı o hastanın kanser tipine göre değişmektedir. Örneğin, akciğer skuamöz hücreli kanserinde gemsitabin temelli tedavi verilebilirken, akciğer adenokanserinde pemetreksed veya taksan temelli tedaviler uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte akciğer kanserinde en önemli gelişme moleküler bazda olmuştur. Başta akciğer adenokanserinde olmak üzere EGFR, ALK ve ROS1 mutasyon analizi yapılmaktadır. Bu mutasyonlara sahip hastalarda kanser oluş mekanizması açığa çıkarılabilmektedir ve bu mekanizmayı önleyecek ilaçlar ülkemizde mevcuttur. Erlotinib ve Crizotinib bu grup ilaçlardandır.

Beyin, böbrek üstü bezi gibi organlarda metastazı olan hastaların bile tedavilere iyi cevap vermesi durumunda operasyon şansını elde edebilmesi akciğer kanserli hastalar için yapılabilecek çok şey olduğunu göstermektedir.

Alanında uzman hekimler tarafından yönetilmesi mutlak olarak gereken kanser hastalığı için yapılabilecek yanlışlar geri dönülemeyecek sonuçlara neden olacaktır.

Yaşam için bilimin izinden ayrılmayın…