Karaciğer Kanseri

Sindirim sisteminin bir parçası en büyük iç organımız olan karaciğer kaburgaların altında karnın sağ tarafında midenin yanında bulunur.

Karaciğerin iki ana bölümü sağ ve sol loblardır. Kan, hepatik arter ve portal venden karaciğere akar.

Karaciğerin vücutta birçok önemli görevi vardır. Bunlar:

  • Vücudu zararlı maddelerden arındırır (Başta alkol olmak üzere toksik maddeler ve içerde teşekkül eden zehirli maddeler)
  • Vücudumuza yabancı proteinler saldırdığı zaman karaciğer bunu tolere eder.
  • Besin maddelerini depolamak.
  • Kan pıhtılaşmasına yardımcı olmak ve vücuttaki sıvıyı dengelemek için protein imal etmek.
  • Glikozları gerektiği gibi depolayarak acil bir enerji ihtiyacı halinde serbest bırakmak.
  • Besin maddelerinin çözünmesine yardımcı olmak için safra üretmek böylece onları kolayca sindirilebilir hale getirmek. Karaciğerde birkaç kanser türü oluşabilir. Karaciğer kanserinin en yaygın görülen türü ana karaciğer hücresinde (hepatosit) başlayan hepatosellüler karsinomadır. İntrahepatik kolanjiyokarsinoma ve hepatoblastoma gibi diğer karaciğer kanseri türleri daha az yaygındır.

Kanser, anormal hücreler çok hızlı büyüdüğünde ve normal hücreler için daha az yer bıraktığında ortaya çıkan bir hastalıktır. Nitekim karaciğer kanseri iki şekilde sınıflandırılabilir. Birincil karaciğer kanseri, karaciğer dokusunda başlayan bir kanserdir. En yaygın primer karaciğer kanseri tipine hepatoselüler karsinom denir. Birincil karaciğer kanseri vakalarının sayısı yıllar içinde birçok yerde artış göstermektedir.

İkincil karaciğer kanseri ise vücudun başka bir yerinde başlayan ve karaciğere taşınan kanserdir. Bu tipe metastatik karaciğer kanseri de denir.

Karaciğer kanserinin aşamaları nelerdir?

Doktorunuz, kanser teşhisine I’den IV’e bir sayı vermek için evreleme adı verilen bir süreç kullanır. Doktorunuz tedavi seçeneklerinizi belirlemek için kanserinizin evresini kullanır.

Karaciğer kanseri aşamaları şunları içerir:

Evre I: Tümör sadece karaciğerde bulunur.

Evre II: Tümör kan damarlarına yayılmıştır veya birden fazla tümör vardır; ancak hepsi 3 cm’den küçüktür.

Evre III: Karaciğer kanserinde birden fazla tümör vardır ve bunlardan biri 5 cm’den büyüktür veya kanser karaciğerin ötesinde büyük kan damarlarına, başka bir organa veya lenf düğümlerine taşınmıştır.

Evre IV: Kanser, akciğerler veya kemikler ve ayrıca lenf düğümleri gibi vücuttaki diğer yerlere de yayılmıştır.

Karaciğer kanseri tedavisi nasıldır?

Karaciğer kanseriniz varsa, tedaviniz ve iyileşme şansınız (prognoz olarak da adlandırılır) belirli faktörlere bağlı olabilir. Bunlar arasında genel sağlığınız, karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığı kanserin evresi ve alfa-fetoprotein düzeyleriniz bulunur.

Karaciğer kanseri bir veya daha fazla yöntem kullanılarak tedavi edilebilir (Cerrahi yöntemler, lokal-bölgesel tedaviler, farklı ilaç tedavisi türleri, karaciğer nakli).

Parsiyel hepatektomi : Küçük, kama şeklinde bir dokudan tüm loblara kadar değişen, karaciğerin bir kısmının çıkarılması.

Total hepatektomi ve karaciğer nakli: Tüm karaciğeri çıkarmak ve bir organ vericisinden bir tane ile değiştirmek.

Ablasyon tedavisi: Karaciğerdeki tümörleri çıkarmadan yok etmek: Kriyoablasyon, mikrodalga ablasyonu, radyofrekans ablasyonu ve etanol ablasyonu gibi…

 Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya üremelerini durdurmak için ilaç kullanmak. Kemoterapi sistemik olabilir (tüm vücutta dolaşan haplar veya enjeksiyonlar).

Hedefe yönelik ilaç tedavisi: Kanser genlerini veya dokusunu sıfırlayan ilaçların kullanılması. Hedefli tedavi kemoterapiden farklıdır.

İmmünoterapi: Vücudun bağışıklık sistemini kanser hücrelerini öldürmeye yönlendiren ilaçlar kullanmak.

Radyoterapi: Bu tedavi, kanser hücrelerini yok etmek ve tümörleri küçültmek için X-ışınları ve protonlar gibi kaynaklardan yüksek güçlü enerji kullanır. Doktorlar çevredeki sağlıklı dokuyu korurken enerjiyi dikkatlice karaciğere yönlendirir. Radyasyon tedavisi, diğer tedaviler mümkün değilse veya yardımcı olmadıysa bir seçenek olabilir. İleri karaciğer kanseri için, radyasyon tedavisi semptomları kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Lokal – bölgesel tedavi : Tümörü besleyen kan damarına radyasyon veren boncuklar enjekte etmek (radyoembolizasyon). Bu tip tedavinin başka bir versiyonuna hepatik arterin kemoembolizasyonu denir. Kemoterapi ilacı, arteri bloke etmek için boncuklarla birleştirilir.

Destekleyici (palyatif) bakım: Palyatif bakım, ağrıyı ve hastalıkların diğer belirtilerini hafifletmeye odaklanan uzmanlaşmış tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayan ayrı bir destek katmanı sağlamak amacıyla sizinle, ailenizle ve diğer doktorlarla birlikte çalışırlar. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi diğer agresif tedaviler devam ederken kullanılabilmektedir.

 

With access to

24 Hour

Emergency

Assistance

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regavelialia. It is a paradise.