preloader
Edit

Hakkımda

1976 yılında İstanbul’ da doğdum. Büyükçekmece Lisesi’ ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi’ nde tıp fakültesi eğitimimi tamamladım. 2009 yılında Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’ nda (YDUS) Türkiye 2. si olarak İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde yan dal eğitimine başladım ve 2013 yılında mezun oldum. Mecburi hizmet görevinin ardından 2015 yılında Memorial Şişli Hastanesinde Onkoloji Merkezi’ni kurarak Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak göreve başladım. Halen Memorial Şişli Hastanesinde Onkoloji Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım.

İletişim Bilgileri

Haberler

Kanser tedavisindeki yenilikler

 Kanser tedavisindeki yenilikler

Kanser tedavisi 1950’li yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. 1970’li yıllarda ileri evre lenf kanserlerinin ve sonrasında son evre testis kanserlerinin bile kemoterapi ile tamamen iyileştiği görülmüştür. Böylede kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu anlaşılmıştır.

Erken evre kanserlerin tamamına yakınının ameliyat sonrası uygun kemoterapi ve radyoterapi ile iyileştiği görülmüştür. Böylece erken evrede kanser hastalarını yakalamak için tarama programları devreye girmiştir. Tarama programları ile hastalıktan kurtulma oranları da belirgin olarak artmıştır.

1970’ li yıllarda tüm kanser hastalarında 5 yıllık yaşam oranı %50 civarında iken günümüzde %80’lere ulaşmıştır. Elde edilen bu başarı uzun zaman devam etmiştir. Ancak artık kanser tedavisinde bir noktaya erişilmiş ve yaşam oranları sabit olarak devam etmektedir. Lenfoma ve testis kanserlerindeki ileri evre hastalıkta dahi tamamen şifa gerçeği diğer son evre kanserler için maalesef gerçekleşememişti.

2000’ li yıllardan itibaren kanser tedavisi yeniden gözden geçirilmiş ve kemoterapi dışı tedavi yöntemleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar ilk olarak meme kanserinde meyvelerini vermiştir. Meme kanserinin özel bir alt grubu için bulunan bir ilaç kanser tedavisinde yeni bir pencerenin açılmasına neden olmuştur: Akıllı İlaç Dönemi. Akıllı ilaçlar kanser hücresini direk hedef alan ilaçlardır. Böylece hem kanser hücreleri direk olarak hedeflenmiş ve en etkili/en az yan etkili tedavi dönemi başlamıştır. Meme kanseri için atılan bu adımı akciğer, kalın barsak ve diğer birçok kanser çeşidi izlemiştir. Akıllı ilaçlar tek başına kullanılabileceği gibi kemoteapi ile beraber, radyoterapi ile beraberde kullanılmaktadır.

Akıllı ilaç dönemini immünoterapi dönemi izlemiştir. İmmünoterapideki gelişmeler hızla devam etmektedir. İnsan vücudunda kanser ile savaşan hücreler zaten bulunmaktadır. Bu hücrelerin savaşma yeteneği bir noktaya kadardır. Bu gelinen noktayı daha ileriye taşıyan tedavi ilaçlarına immünoterapi denilmektedir. İmmünoterapi ile artık son evre kanserlerde dahi tam şifadan bahsedilmeye başlanmıştır. İlk adım önemli bir cilt kanseri çeşidi olan melanom için atılmıştır. Son evre melanomda kullanılan immünoterapi ilacı ile hastaların %20’sine varan bir oranda tam şifa elde edilebileceği gösterilmiştir. Böylece yıllardır son evre kanserler için bahsedilemeyen kür yani tam şifa gündeme gelmiştir. Melanomu akciğer ve böbrek kanserleri takip etmiş ve halen gelişmeler devam etmektedir.

Gelecekte kanser tedavisi daha da ileri taşınacaktır. Kemoterapi, akıllı ilaçlar ve immünoterapi ajanlarının farklı şekillerde birlikte kullanım yollarının bulunması ve yeni tedavi ajanlarının geliştirilmesi beklenmektedir.